Prawo karne

Do zakresu usług świadczonych w zakresie prawa karnego należą sprawy dotyczące:

 • pomoc prawna osobom podejrzanym, pokrzywdzonym i oskarżonym;
 • reprezentacja w trakcie postępowania przygotowawczego obrońca podejrzanego czy pełnomocnik pokrzywdzonego;
 • reprezentacja w trakcie prowadzonych czynności procesowych, w tym przesłuchania podejrzanego, świadka i biegłego;
 • reprezentacja w trakcie czynności ustalenia z prokuratorem w postępowaniu przygotowawczym wniosku o skazanie bez rozprawy na podstawie art. 335 kpk;  
 • przygotowanie środków odwoławczych, w tym zażaleń na zatrzymanie, zażaleń na zastosowanie środka zapobiegawczego (tymczasowego aresztowania);
 • przygotowanie wniosku o zmianę i uchylenie stosowanych środków zapobiegawczych;    
 • reprezentacja w postępowaniu mediacyjnym;
 • reprezentacja i przygotowanie wniosku o umorzenie postępowania i warunkowe umorzenie postępowania sądowego;
 • przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw;
 • przygotowanie środków odwoławczych w zakresie zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa;
 • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i subsydiarnego aktu oskarżenia oraz reprezentacja pokrzywdzonego w tok postępowania sądowego;
 • przygotowanie powództwa cywilnego w postępowaniu karnym;
 • reprezentacja oskarżonego w toku postępowania sądowego;
 • przygotowanie wniosku dotyczącego zwrotu przez sąd sprawy prokuratorowi w celu usunięcia braków postępowania przygotowawczego;
 • przygotowanie wniosku o podanie się karze bez przeprowadzenia postępowania dowodowego na podstawie art. 387 kpk;
 • przygotowanie sprzeciwu od wyroku nakazowego i od wyroku zaocznego;
 • przygotowanie środków odwoławczych: apelacji, zażalenia;
 • przygotowanie nadzwyczajnych środków odwoławczych: kasacji, wniosku o wznowienie postępowania;
 • reprezentacja pokrzywdzonego w toku postępowania sądowego;
 • przygotowanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary;
 • przygotowanie wniosku o odroczenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności;
 • przygotowanie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • przygotowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności lub pozostałej części kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • przygotowanie wniosku o zatarcie skazania;
 • przygotowanie wniosku o umorzenie grzywny, wniosku o rozłożenie grzywny na raty.

Prowadzimy sprawy związane z przestępstwami gospodarczymi, przestępstwami oraz wykroczeniami.

 

Aktualności

ZUS kwestionuje wysokość zasiłku

ZUS zapowiada, że bardzo skrupulatnie będzie sprawdzał wysokość i należność wypłacanych zasiłków...

Czytaj wiecej...

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej. Unormowania dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera w rozdziale 4 zatytułowanym „Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza”. Wyróżnić można następujące formy reglamentacji działalności gospodarczej: koncesje (art. 46- 63), wpis do rejestru działalności regulowanej (art. 64- 74), zezwolenia (art. 75 ust. 1-2a), zgłoszenie (art. 75 ust. 2), licencje (art. 75 ust. 3), oraz zgodę (art. 75 ust. 4).

Czytaj wiecej...

Nowa strona internetowa Kancelarii

Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

Czytaj wiecej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna ?

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Czytaj wiecej...