Prawo oświatowe

Do zakresu usług świadczonych w zakresie prawa oświatowego należą sprawy dotyczące:

 • stosunku pracy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, w tym umowy na czas określony i czas nieokreślony, zasad stosowania art. 10 Karty Nauczyciela;
 • wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela, w tym roszczenia dotyczące przysługującej odprawy, ograniczenia zatrudnienia, przeniesienia w stan nieczynny – art. 20 Karty Nauczyciela i inne podstawy rozwiązania stosunku pracy;
 • awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych;
 • przygotowania regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy, regulaminów fundusz świadczeń socjalnych;
 • godzin ponadwymiarowych i zasiłku na zagospodarowanie nauczyciela;
 • urlopów, w tym macierzyńskiego, wychowawczego, urlopów dla poratowania zdrowia nauczyciela;
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej nauczyciela, w tym przygotowanie pozwu o uchylenie kary porządkowej, prowadzenia postępowania przed komisją dyscyplinarną;
 • powierzenie i odwołania dyrektora i innych osób zajmujących stanowisko kierownicze - wicedyrektora;
 • likwidacji i połączenia placówek oświatowych;
 • praw i obowiązków członków związku zawodowego i pracodawcy;
 • reprezentujemy w powyższych sprawach w postępowaniu sądowym.

Aktualności

ZUS kwestionuje wysokość zasiłku

ZUS zapowiada, że bardzo skrupulatnie będzie sprawdzał wysokość i należność wypłacanych zasiłków...

Czytaj wiecej...

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej. Unormowania dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera w rozdziale 4 zatytułowanym „Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza”. Wyróżnić można następujące formy reglamentacji działalności gospodarczej: koncesje (art. 46- 63), wpis do rejestru działalności regulowanej (art. 64- 74), zezwolenia (art. 75 ust. 1-2a), zgłoszenie (art. 75 ust. 2), licencje (art. 75 ust. 3), oraz zgodę (art. 75 ust. 4).

Czytaj wiecej...

Nowa strona internetowa Kancelarii

Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

Czytaj wiecej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna ?

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Czytaj wiecej...