Prawo pracy

Do zakresu usług świadczonych w zakresie prawa pracy należą następujące czynności: 

 • przygotowanie umów o pracę,  umów zlecenia i o dzieło, umów o zakazie konkurencji, umów z kadrą kierowniczą tz. „kontraktów menadżerskich”;
 • przygotowanie wypowiedzeń umów o pracę, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązania umowy za porozumień stron, porozumień zmieniających i wypowiedzeń zmieniających;
 • przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania;
 • przygotowanie pism dotyczących odpowiedzialność porządkowej pracowników, w zakresie  kary upomnienia, nagany i pieniężnej;
 • reprezentacja w zakresie zwolnień grupowych, świadczeń przysługujących w pracownikom w przypadku rozwiązywania umowy o pracę z przyczyn dotyczących wyłącznie pracodawcy;
 • czas pracy w zakładzie pracy i obowiązujące systemy czasu pracy;
 • odpowiedzialność materialna pracowników i odpowiedzialność za mienie powierzone;
 • urlopy przysługujące pracownikom - urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop wychowawczy, urlop na żądanie;
 • uprawnienia i obowiązki związków zawodowych, związkowców i pracodawców;
 • przygotowanie regulaminu fundusz świadczeń socjalnych, prawa i obowiązki;
 • przygotowanie i kontrole w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • reprezentacja w zakresie układów zbiorowych pracy, ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
 • wypadki przy pracy.

W zakresie czynności przedsądowych i sądowych

 • przygotowanie pozwu w sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, za wypowiedzeniem (pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie);
 • przygotowanie pozwu w sytuacji wypowiedzenia zmieniającego, ustalenia treści umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, nawiązania umowy o pracę;
 • przygotowanie pozwu o odszkodowanie w związku z dyskryminacją, mobbingiem;
 • przygotowanie pozwu o zapłatę wynagrodzenia, odprawę, godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • przygotowanie sprzeciwu w związku z wymierzeniem kary porządkowej, pozew o uchylenie kary porządkowej (upomnienia, nagany);
 • reprezentacja sądowa w powyższych sprawach.

 

 

Aktualności

ZUS kwestionuje wysokość zasiłku

ZUS zapowiada, że bardzo skrupulatnie będzie sprawdzał wysokość i należność wypłacanych zasiłków...

Czytaj wiecej...

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej. Unormowania dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera w rozdziale 4 zatytułowanym „Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza”. Wyróżnić można następujące formy reglamentacji działalności gospodarczej: koncesje (art. 46- 63), wpis do rejestru działalności regulowanej (art. 64- 74), zezwolenia (art. 75 ust. 1-2a), zgłoszenie (art. 75 ust. 2), licencje (art. 75 ust. 3), oraz zgodę (art. 75 ust. 4).

Czytaj wiecej...

Nowa strona internetowa Kancelarii

Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

Czytaj wiecej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna ?

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Czytaj wiecej...