Prawo gospodarcze

Do zakresu usług świadczonych w zakresie prawa gospodarczego należą:

  • pełna obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmująca prawo handlowe, prawo cywilne i prawo pracy;
  • egzekucja wierzytelności obejmująca czynności przedsądowe - negocjacje, czynności sądowe - pozew o zapłatę, zabezpieczenie roszczenia, czynność egzekucyjne - wnioski egzekucyjne;
  • przygotowanie umowy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością, statutu spółki akcyjnej;
  • przygotowanie pełnej dokumentacji do rejestracji spółek i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku zaistnienia zmian zmiana wypisów do rejestru, zbycie ogółu praw i obowiązków, zbycie udziałów i akcji;
  • przygotowanie pełnej dokumentacji stowarzyszeń i fundacji do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • przygotowanie pełnej dokumentacji do dokonania likwidacji i ogłoszenia upadłości spółki;
  • reprezentacja w zakresie uchylenia, stwierdzenia nieważności, ustalenia nieistnienia uchwał;
  • reprezentacja w zakresie odpowiedzialności członków zarządu - art. 299 ksh;
  • reprezentacja przed sądem.

Aktualności

ZUS kwestionuje wysokość zasiłku

ZUS zapowiada, że bardzo skrupulatnie będzie sprawdzał wysokość i należność wypłacanych zasiłków...

Czytaj wiecej...

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej. Unormowania dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera w rozdziale 4 zatytułowanym „Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza”. Wyróżnić można następujące formy reglamentacji działalności gospodarczej: koncesje (art. 46- 63), wpis do rejestru działalności regulowanej (art. 64- 74), zezwolenia (art. 75 ust. 1-2a), zgłoszenie (art. 75 ust. 2), licencje (art. 75 ust. 3), oraz zgodę (art. 75 ust. 4).

Czytaj wiecej...

Nowa strona internetowa Kancelarii

Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

Czytaj wiecej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna ?

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Czytaj wiecej...