Prawo rodzinne

Do zakresu usług świadczonych w zakresie prawa rodzinnego należą sprawy:

  • rozwód, separacja, w tym zakresie przygotowujemy pozew, którym obejmuje zakres orzekania o winie bądź bez orzekania o winie, roszczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci i klienta, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, wniosek o zabezpieczenie tych roszczeń na początku postępowania, prowadzenie i uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach, przygotowanie porozumień;
  • alimentacyjne, w tym zakresie przygotowujemy pozew o zapłatę alimentów, pozew o obniżenie i podwyższenie alimentów, pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
  • kontaktów z dzieckiem, w zakresie dotyczącym ograniczenia, pozbawienia i ustanowienia  kontaktów;
  • władzy rodzicielskiej, w zakresie dotyczącym ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej;
  • ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa;
  • wyprawki dla dziecka;
  • reprezentujemy w powyższych sprawach w postępowaniu sądowym.

Aktualności

ZUS kwestionuje wysokość zasiłku

ZUS zapowiada, że bardzo skrupulatnie będzie sprawdzał wysokość i należność wypłacanych zasiłków...

Czytaj wiecej...

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej. Unormowania dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera w rozdziale 4 zatytułowanym „Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza”. Wyróżnić można następujące formy reglamentacji działalności gospodarczej: koncesje (art. 46- 63), wpis do rejestru działalności regulowanej (art. 64- 74), zezwolenia (art. 75 ust. 1-2a), zgłoszenie (art. 75 ust. 2), licencje (art. 75 ust. 3), oraz zgodę (art. 75 ust. 4).

Czytaj wiecej...

Nowa strona internetowa Kancelarii

Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

Czytaj wiecej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna ?

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Czytaj wiecej...