Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna ?

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Prawo większości krajów europejskich określa minimalny kapitał zakładowy, jaki jest potrzebny do zawiązania spółki. Do wyjątków w tej kwestii zalicza się np Wielka Brytania. W Polsce wynosi on od 8 stycznia 2009 według Kodeksu spółek handlowych:

 • 5 000 zł w wypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • 50 000 zł w wypadku spółki komandytowo-akcyjnej,
 • 100 000 zł w wypadku spółki akcyjnej

W pozostałych formach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce występowanie minimalnego kapitału zakładowego przewidziano także w:

Źródła tworzenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej:

 • równowartość wyemitowanych akcji w cenie nominalnej opłaconych gotówką, aportami rzeczowymi,
 • przekształcenie kapitału udziałowego w kapitał akcyjny,
 • z zysku netto do podziału na pokrycie umorzenia akcji.

Źródła tworzenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • równowartość udziałów pieniężnych i aportów rzeczowych wniesionych przez poszczególnych wspólników,
 • podwyższenie kapitału w drodze objęcia nowych udziałów,
 • przekształcenia kapitału akcyjnego w kapitał udziałowy,
 • zysk przeznaczony na umorzenie udziałów,
 • dopłaty do kapitału udziałowego.